אחריות

אחריות מבנית ל-5 שנים

אחריות מבנית מובילה בענף מכסה את מוט הגרירה והשלדה מפני פגמים עקב עייפות החומר בלבד, לתקופה של חמש (5) שנים מתאריך הרכישה המקורי. האחריות המבנית ל-5 שנים חלה על כל נגררי הקמפינג והקרוואנים משנת 2015‏ (V2 ואילך). BLACKSERIES CAMPERS, Inc.‎ נותנת אחריות על כל העבודה והחומרים של נגררי הקמפינג והקרוואנים שלנו.

האחריות תקפה לרוכש המקורי בלבד, ואין להעביר אותה או לדחות אותה בשום דרך שהיא. מיד לאחר המכירה או השלכה באופן אחר על-ידי הרוכש המקורי, לכל גורם חיצוני שהוא, חברת BLACK SERIES CAMPERS לא תישא בשום חבות או תביעה שלא יוגשו על-ידי הבעלים המקורי.

האחריות אינה תקפה על פריטים שנרכשו למטרות קנייה, השכרה, השאלה או שימוש מסחרי.

לא מוצעת שום התחייבות בנוגע למוצרים הנמכרים בברירת מחדל או להדגמות, לפסולי ייצור או למוצרים משומשים.

האחריות לא מכסה את המוצר במקרה של שימוש שגוי, שימוש לרעה, נזק בשוגג או התנגשות, שינוי המבנה, בלאי ושחק הוגנים (מסבי גלגלים, גלגלים, צמיגים, צבע, כיסוי לנסיעות, רוכסנים ורשתות) רשלנות, תחזוקה שגויה או לקויה. לפני כל נסיעה, יש לבדוק את המתלה, אומי הגלגלים והמסבים. למסבי הגלגלים נדרש שירות ממכונאי מורשה כל 6 חודשים. בתנאי שימוש קיצוניים, לנגררים ולקרוואן יידרש שירות תדיר יותר למסבי הגלגלים (צליחת נהרות, שימוש בחוף, סיורים וכדומה)

המרכבים והעבודה של הקרוואנים והנגררים מכוסים באחריות ל-12 חודשים מתאריך הרכישה המקורי.

האוהלים והעבודה מכוסים באחריות לתקופה של שנה אחת מתאריך הרכישה המקורי. האחריות לא מכסה בלאי ושחק כלליים.

כל העבודות במסגרת האחריות יבוצעו על-ידי חברת BLACK SERIES CAMPER או נציג מורשה של BLACK SERIES, אלא אם ניתן אישור מפורש בכתב מ-BLACK SERIES לפעול אחרת. חברת BLACK SERIES CAMPERS תתקן או תחליף את הפריט לפי שיקול דעתה.

כל עלויות הסעה, לינה, גרירה או חילוץ כתוצאה מדרישה במסגרת האחריות יהיו באחריות הרוכש, אלא אם צוין אחרת בכתב על-ידי חברת BLACKSERIES CAMPERS.

הקרוואן או הנגרר שלכם מבית Black Series מגיע עם התחייבויות הנדרשות במסגרת החוקים להגנת הצרכן. ההטבות הכלולות בתעודת האחריות שלנו ניתנות בנוסף לשאר הזכויות והסעד שניתנים במסגרת החוקים להגנת הצרכן, בנוגע לקרוואן או לנגרר שלך מבית Black Series.

האחריות תקפה לקרוואנים ולנגררים מבית Black Series, שזוכים לתחזוקה לפי מדריך הטיפול בנגרר ובקרוואן (פרטים נוספים באתר האינטרנט). חשוב לציין שבעת הגשת דרישה במסגרת האחריות, ייתכן שיהיה צורך בתיעוד השירות כדי לתמוך בדרישתך.

מוצרים שנקנו במכירה פומבית

מדי פעם, Black Series עשויה, לפי שיקול דעתה, להציע פריטים למכירה פומבית דרך גורם חיצוני או באופן עצמאי. אומנם ייעשה כל מאמץ כדי לספק את כל המידע הרלוונטי בנוגע לפריט במכירה הפומבית, על-פי החוק, אולם כל המוצרים הנקנים במכירה פומבית לא יזכו לאחר מכן לשום אחריות מחייבת. מוצרים הנמכרים במכירה פומבית על-ידי Black Series או מטעמה לא יזכו לאחר מכן לאחריות, אלא אם צוין אחרת במפורש בכתב.

דיסקליימר: המידע הכלול באתר אינטרנט זה נתון לשינויים ללא הודעה על כך, ונועד לשמש להסבר כללי בלבד, ואינו מהווה מידע מלא או ממצה. מפרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה על כך, והצדדים המעוניינים צריכים להתייעץ בחבר צוות של Black Series לפני הרכישה, כדי לוודא שהמפרט הנוכחי עומד בדרישות שלהם. חברת Black Series Campers לא תישא בחבות או באחריות על הסתמכות על המידע כאמור. © Black Series Campers, Inc. 2013-2014. כל הזכויות שמורות. אין לשכפל שום חלק מאתר זה ללא הרשאה מפורשת בכתב מחברת Black Series Campers.

לסיור וירטואלי במפעל

חיוג מהיר
צור קשר
Asset 1
דילוג לתוכן